Toimintasuunnitelma

YLEISTÄ

Ikäihmisten määrä Vantaalla kasvaa kuten muuallakin maassamme. Jäsenmäärämme on pysynyt hyvin samansuuruisena. Keski-ikämme on noin 78 vuotta ja iän lisääntyessä liikuntakyky huononee ja osallistuminen viikkotilaisuuksiin tulee aina vain hankalammaksi. Pyrimme kasvattamaan jäsenmääräämme ja näin varmistamme jatkuvuutta.

Itä-Vantaan kansalliset seniorit panostavat viikkotapahtumissa yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen, korostavat positiivista asennetta ja toistemme auttamista.


KOKOUSPAIKKA

Kokoonnumme joka toinen viikko parittomina viikkoina tiistaisin Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä, Leinikkitie 22. Kokouspaikka on kovin hankala liikuntarajoitteisille, sillä paikka on syrjässä Tikkurilan keskustasta ja kokoushuone on toisessa kerroksessa. Tämä on vähentänyt osallistujien määrää tilaisuuksissa.


KERHOT

Yhdistyksessä toimii kaksi muistikerhoa, jotka ovat erittäin suosittuja. Musiikkiryhmä huolehtii lauluosuudesta kokouksissamme. Nyt kevätkaudella yritetään perustaa golf-kerhoa, jonka vetäjäksi on lupautunut Päivi Puurunen. Toivotaan, että golf-urheilu kiinnostaisi jäseniämme.

HALLITUS

Hallitukseen kuulu puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä, mikä on liian vähän ja yritämme saada kevään aikana 2 uutta jäsentä hallitukseen. Hallitus valmistelee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen esitettääväksi kevätkokouksessa. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle,  hallitus vaihtui läheskokonaan, joten pyrimme kokoontumaan 3-5 kertaa kevät kaudella ja 3 kertaa syyskaudella. Hallitukseen voivat kuulua puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi  mm. sihteeri, taloudenhoitaja, teatterivastaava, musiikkivastaava, emäntä ja mahdollisesti retkivastaava.