Toimintasuunnitelma 2020Olemme Uudenmaan kansallisen senioripiirin jäsenyhdistys, joka on perustettu 25.5.1976. Toimimme piirin ja sitä kautta myös liiton yhdyssiteenä.  Tehtävänämme on saada joukkoomme eläkeikään tulevia senioreja, antaa heille virikkeitä ja turvallisuuden tunnetta kuulua joukkoon ja samalla ehkäistä yksinäisyyttä. Vaikka jäsentemme keski-ikä on 79 vuotta, toimintamme jatkuu intensiivisesti.  Nyt kun olemme saaneet kotisivuja päivitettyä, näyttää lupaavalta, että, saamme uusia ja nuorempia jäseniä joukkoomme, näin toiminta antaa meille myös mahdollisuuden laajentaa ja monipuolistaa toimintaamme. Tarkoituksemme on järjestää tiistaitapaamisiin mielenkiintoista ohjelmaa, joka kiinnostaisi jäseniämme. Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus osallistua Uudenmaan piirin/liiton järjestämiin koulutus- ja edunvalvontatilaisuuksiin.

Yhdistyksemme toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta. Tiistaitapaamiset ja uusi kokouspaikka

Olemme saaneet Vantaan kaupungilta uuden, maksuttoman kokouspaikan ” Asukastilan”, joka on keskeisellä paikalla lähellä rautatieasemaa ja linja-autojen matkakeskusta Tikkurilassa. Tila on osoittautunut toimivaksi ja olemme saaneet uuden sähköpianon yhteislaulujen säestykseen. Kokouspaikkamme osoite on Lummetie 2, 4:s kerros. Aluksi yhdistyksen jäsenillä oli hivenen vaikea löytää kokouspaikkaa, joka on kirjastorakennuksen takana. Kokoonnumme edelleen parittomien viikkojen tiistaina klo 14.  Kokous alkaa aina pienellä kahvihetkellä ja kahvituksen hoitavat siihen nimetyt henkilöt, emäntä sekä apuemännät. Pyritään etsimään vapaaehtoisia, jotka huolehtivat kahvipullan hankkimisesta, tarjoilusta ja kahvinkeitosta.Hallituksen toiminta

Hallituksella on ollut puheenjohtajan lisäksi  seitsemän jäsentä. Hallitus valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion esitettäväksi syyskokoukselle. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja käytäntö on osoittanut, että hallituksen pitäisi kokoontua kerran kuukaudessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi sihteeri ja taloudenhoitaja ja eri vastuuhenkilöitä kuten musiikkivastaava, teatterivastaava, emäntä ja mahdollinen retkivastaava. Toiminnan suuntaviivat ensi kaudelle

1)      Kansallisen senioriliitolla on meneillään useita uusia toimintamuotoja, kuten Rohkeasti seniori-hanke, jossa aikomuksemme on olla mukana. Tarkoituksemme olisi järjestää jonkun yleisen kotiseutu- tai jonkun kaupunginosa tapahtuman yhteydessä yleisötilaisuus. Järjestelyihin saamme piiriltä sekä käytännön että taloudellista tukea.

2)      Toinen vielä tärkeämpi tehtävä yhdistyksellemme on jäsenten hankinta.  Liitto on järjestänyt näissä merkeissä kilpailun, jossa olisi jopa yksittäisellä jäsenellä mahdollisuus saada rahallinen palkinto. Olemme nyt elo-syyskuussa uusineet ja päivittäneet kotisivujamme, jonka ansiosta mahdollisesti olemme saaneet joitakin uusia jäseniä. Tätä toimintaa on tarkoitus kevätkaudella tehostaa ja tavoitteenamme on saada parikymmentä uutta jäsentä.

3)      Aloitimme syyskaudella Digi-koulutuksen saaden siihen piiriltä rahallista tukea, tätä toimintaa olisi syytä jatkaa ja sitä suunnitellaan jatkettavan joko järjestämällä lisäkoulutusta tai perustamalla Digi -kerho, jonka jäseninä tulisi olemaan itseoikeutetusti perusopetusta saaneet jäsenemme.

4)      Kerhotoiminta;

Muistikerhot I ja II jatkavat toimintaansa entiseen tapaan kokoontuen kaksi kertaa kuukaudessa. Golf- kerho lähti käyntiin vähän ontuen, mutta kun saamme uusia jäseniä, sen toiminta ehkä kasvaa ja saattaa olla houkutteena joillekin uusille jäsenille.  On ollut kiinnostusta muodostaa sauvakävelykerho, mikä olisi hyvä käynnistää kevään aikana.

5)      Retket, konsertit, teatterit ja muut vierailukohteet

Yhdistyksen jäsenille järjestetään kevätretki johonkin Uudenmaan kohteeseen.  Kevätkokous olisi tarkoitus järjestää Tallinnan risteilyn ohessa.  Teatteriesityksiä ja konsertteihin varataan kevään aikana 3-4 eri esitystä. Kesällä menemme katsomaan Hamina Tattoo -marssishow´ta.  Menemme yhteiskuljetuksella, joka on omakustanteinen. Syksyllä on tarkoitus aloittaa toimintakausi tutustumalla johonkin museoon tai taidenäyttelyyn. Jouluateria on perinteinen tapahtuma, joka usein järjestetään johonkin kartanoravintolaan. Kuljetus järjestetään yhteiskuljetuksena yhdistyksen rahoittamana. Tämä tapahtuma on erittäin suosittu ja toivottu retkikohde.

6)      Syntymäpäivät 

Syksyisin ja keväisin yksi kokous pidetään syntymäpäivien ja arpajaisten merkeissä. Ne jäsenet, jotka ovat kauden aikana täyttäneet merkkipäiviä tarjotaan kakkukahvit ja annetaan kukkaset. Syntymäpäiväsankarit halutessaan voivat kertoa elämänvaiheistaan tai harrastuksistaan, mikä on ollut mielenkiintoista kuultavaa.

7)      Yhteistyö

Uudenmaan piirin on yhdistysten tukena järjestäen erilaisia koulutuksia ja virkailijoiden yhteisiä tapaamisia. Sieltä saa aina uusia ideoita ja uutta pontta kehittää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen puheenjohtaja toivottavasti saa jatkaa toisen vuoden piirihallituk-sessa. Yhteistyötä Länsi-Vantaan seniorien yhdistyksen kanssa pitäisi miettiä.

Meidän kerhomme vuoro on järjestää Uudenmaan piirin kevätkokous Tikkurilassa. Suunnittelu on aloitettava jo tämän vuoden puolella.

Syksyllä lähetettiin kaikille jäsenille jäsenkirje, joka on myös nähtävillä kotisivuilla. Tämä tiedottaminen on saanut kiitosta ja sitä tullaan jatkamaan ensikin vuonna.Taloustilanne

Yhdistyksen taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja nyt hän hoitaa myös jäsenrekisteriä.

Tulot kertyvät Vantaan kaupungin avustuksesta, jäsenmaksuista ja arpajaisista.

Menot syntyvät Senioriliiton jäsenmaksuista, retkistä, kuljetuksista ja toimistokuluista.

Tilin-/toiminnantarkastajat tarkastavat tilit ja kirjanpidon ja laativat lausunnon kevätkokousta varten.