Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry

Toiminta

Yhdistys on perustettu 25.5.1976. Olemme edelleen aktiivinen ja iloinen ryhmä, kokoonnumme parittomina viikkoina tiistaisin klo 14. Tapaamiset ovat tärkeitä ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tilaisuuksiin pyydetään asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista asioista, työstään tai harrastuksistaan. Tilaisuudet alkavat kahvihetkellä, jolloin kerrotaan kuulumisia.

Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry on puolueisiin kuulumaton yhdistys. Se on Kansallisen senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin jäsen.

Ajankohtaista

Uusi kokoontumispaikkamme on Vantaan kaupungin remontoi-duissa tiloissa Lummetie 2,  mikä on Tikkurilan kirjaston takana. Kokoustila on 3:ssa kerroksessa. Ensimmäinen tiistaitapaaminen on 10.9 klo 14.00 ja kuulemme sukututkimuksesta.

Tutustumme syksyllä Oodi-kirjastoon 27.8.  Tapaamme ensin Musiikkitalossa klo 14.00, jossa on esittelykierros ja kahvihetki. Tämän jälkeen siirrymme Oodi-kirjastoon. 

Päivitetty xx.xx.xxxx