Toiminta

Yhdistys on perustettu 25.5.1976. Olemme  aktiivinen ja iloinen ryhmä, kokoonnumme parittomina viikkoina tiistaisin klo 14. Tapaamiset ovat tärkeitä ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tilaisuuksiin pyydetään asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista asioista, työstään tai harrastuksistaan. Tilaisuudet alkavat kahvihetkellä, jolloin kerrotaan kuulumisia.

Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry on puolueisiin kuulumaton yhdistys. Se on Kansallisen senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin jäsen.

                                                                                                                                                                           Päivitetty 15.12.2023

Uutisia senioriliitosta